שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
חוברת מכרז פומבי 111-2020 – מכרז מסגרת שנתי לביצוע עבודות פיתוח ועבודות שונות מכרזי עבודה פומבי
חוברת מכרז פומבי 112-2020 – מכרז מסגרת שנתי לביצוע עבודות שיפוצים ובניה מכרזי עבודה פומבי

עבור לארכיון המכרזים