מחלקת נוער המועצה המקומית יפיע

המחלקה אחראית על תחום החינוך הבלתי פורמאלי, ברשות המקומית ועל קידומו. מנהל  מחלקת הנוער אחראי של הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית בממשק עם מערכת החינוך הפורמאלית ובתיאום עם כלל הגורמים והשותפים לתחום.

רקע:

 • מס' התושבים ברשות המקומית:19,553.

 • מס' הילדים והנוער ברשות:5172

 • מס' בני הנוער ברשות (ז'-י"ב):2492.

 

תחומי אחריות מנהל המחלקה:

 1. קידום וניהול החינוך הבלתי פורמאלי לנוער ברשות המקומית.
 2. ניהול עובדי מחלקת הנוער ברשות.
 3. ניהול מועצת תלמידים ונוער ברשות.

 

מהו חינוך בלתי פורמלי?

"חינוך בלתי פורמלי מוגדר כפעילות חינוכית מאורגנת ושיטתית המתקיימת מחוץ למערכת החינוך הפורמלית ומספקת דפוסים ייחודיים של חינוך לקבוצות מגוונות באוכלוסייה מתוך כוונה להשיג מטרות חינוכיות מוגדרות – רכישת ידע ומיומנויות כגון טיפוח או אימון כשרים ויכולות אישיות, חינוך לפנאי איכותי ופעילויות נופש או חינוך אידאולוגי."

זהו דפוס חינוך המתאפיין בקוד ייחודי שמאפייניו העיקריים הם:

וולונטריות – בחירה חופשית בכל הנוגע להצטרפות למסגרת, השתתפות בפעילויות המתקיימות בה או עזיבתה.

סימטריה – מגע גומלין המבוסס על יחסי שוויון.

מורטוריום – תחום הרשאה רחב לניסוי וטעייה.

פעילות רב־מימדית – מרחב של פעילויות ומיומנויות חיובית ושוות־ערך.

הפָגתיות ויצרנות; פיקוח חברי – פיקוח באמצעות הסברה ושכנוע יותר מאשר באמצעות איסור.

 

רקע כללי למחלקה:

עם הקמת המתנ"ס בשנת 2001 הוקמה מחלקת הנוער והחלה את פעילותה בתוך מבנה לא מותאם לצורכי הנוער כאשר המטרה המיידית היא בניית ומיסוד תחום פעילות הנוער בישוב ובו זמנית ייזום, תכנון והפקת פרויקטים ותוכניות חברתית ,תרבותיות במטרה להעצים את בני הנוער.

עבודת המחלקה מושתת על הערכים של שותפות, מקצועיות, כבוד עם  כלל המערכות והגורמים בישוב ומחוצה לו.

המחלקה פעלה דרך המתנ"ס עד לשנת 2015.

 

מחלקת הנוער הקימה לפני 8 שנים תנוער נוער מקומית בשם "יאפתנא" המאגדת תחתה את כל קבוצות המנהיגות הצעירה וכלל פעילות הנוער ביישוב. מועצת תלמידים ונוער היישובית פעילה מאוד ושותפה לקביעת חזון, מטרות ותוכניות המחלקה.

חשוב לציין כי פעילות הנוער המובנית בקבוצות מתחילה מכיתה ד' ועד ל י"ב.

 

וכחלק מהעצמת הילדים והנוער בהמשך, מפעילה המחלקה פרויקט למנהיגים בגיל היסודי תחת השם    "פרלמנט הילדים" המאגד בתוכו מנהיגים נבחרים נציגי מועצות התלמידים וקבוצות המנהיגות בייסודי.

המחלקה קיים גם פרויקט לצעירים תחת השם "סנדיאנה" במטרה לאגד את בוגרי המחלקה וכלל הצעירים המעורבים והאכפתיים בפעילות תרבות ופנאי איכותי ,התנדבות לקהילה והעצמה.

 

המחלקה שמה לה למטרה, להגיע אל כלל התלמידים ובני הנוער ביישוב, ובכללם גם הלומדים בבתי ספר מחוץ ליישוב, כדי לתרום ליחסים וקשרים חברתיים וקהילתיים טובים במטרה להגיע לאוכלוסייה בריאה, חזקה ומגובשת.

 

חזון:

קהילת  הנוער ביפיע, בגילאים 12- 18, פעילים , יוזמים , שותפים בתהליך קבלת ההחלטות בכל הקשור לנוער, כאשר המחלקה מובילה את התחום ותוכניותיה מהוות בית חם וכתובת לבני הנוער ולצרכיהם, חלומותיהם ולאיכות חייהם, תוך שימת דגש על ערכי הקשבה , הכלה , ומתן תחושת ביטחון לבני הנוער ביישוב.

מטרות על :

 1. להוות כתובת, בית חם, אוזן קשבת, לתמוך, להדריך ,לכוון ולייעץ לכלל בני הנוער ביישוב.
 2. יצירת תרבות נוער ערכית המעודדת בני נוער למעורבות והתנדבות בקהילה.
 3. חיזוק תחושת השייכות והגאווה לקהילה וליישוב אצל ילדים ובני הנוער.
 4. מיצוב בני הנוער ביישוב כקהילה שוות ערך וכבעלת צרכים וזכויות ולהתייחסות שווה ומכובדת.

 

מטרות ויעדים :

 • חינוך, הקניה ופיתוח מיומנויות וקישורי חיים.
 • טיפוח מנהיגות יישובית צעירה בעלת אישיות שייכת ופעילה.
 • פיתוח והעצמת בני נוער ועידוד מנהיגות ומעורבות קהילתית.
 • טיפוח והעלאת המודעות האישית, הפוליטית והלאומית.
 • העלאת המודעות בקרב בני הנוער בנושא איכות החיים והסביבה.
 • הקניית כלים ומיומנויות לדיאלוג תרבותי כדרך חיים וככלי לצמצום ומניעת אלימות.
 • פיתוח והשקת תוכניות ופעילויות מגוונות במטרה לתת מענה לבני הנוער, ע"מ להביא למימוש מקסימאלי של יכולותיהם וניצול איכותי לפנאי.
 • בניית שותפות ותיאום מלאים עם כלל הגורמים העוסקים בתחום הנוער.
 • עבודה מערכתית קולקטיבית בראייה כוללת לתחום הנוער ביישוב לאורך שעות היום.
 • שותפות אקטיבית עם בני הנוער בתכנון וביצוע תוכניות תחום הנוער.
 • בניית ופיתוח נושא ההתנדבות בקרב בני הנוער והצעירים.
 • יצירת קשרים ופעילויות עם בני נוער יהודים מערים שכנות.
 • יצירת קשרים ופעילויות עם בני נוער מרחבי העולם (חילופי נוער).

 

תוכניות המחלקה:

1. מנהיגות צעירה מגיל  10 ( כיתה ד') עד  לאחר 18:

קבוצות לפי שכבת גיל, פעילות שבועית במטרה להעצמה, הדרכה וליווי בוגר לכלל החברים.

2. מועצת נוער יישובית:

קבוצה כוללת מגיל חט"ב ותיכון המאגדת בתוכה את כלל מנהיגי השכבה ואשר נבחרו  יפעלו עפ"י ערכים דמוקרטיים. ראשי מועצות התלמידים ונציגי תנועות וקבוצות הנוער הפועלות במרחב הקהילתי חברתי בתחום הרשות הם חלק מרכזי וחשוב במועצה הרשותית.

3. פרלמנט הילדים:

קבוצת תלמידים משלושה גילאים ד', ה', ו' הכוללת מנהיגות בית הספר היסודיים ונציגי תנועות הנוער וקבוצות המנהיגות בתחום הרשות.

מטרת מועצת הנוער הרשותית היא לייצג את כלל בני הנוער, להעצים ול

קדם חינוך לדמוקרטיה, חינוך לערכים, שמירת החוק וקידומו; ליישם ערכים של אזרחות פעילה ודמוקרטית מהלכה למעשה, להתנדבות, למנהיגות ולטיפוח תרבות הנהגה דמוקרטית בקרב בני הנוער.

4. הפקת אירועי תרבות לנוער:

העשרת חיי בני הנוער בתכנים תרבותיים, ותוכניות פנאי איכותיות וחיוביות במטרה להדיר את רגלי בני הנוער מהרחוב ומכל הסכנות הטמונות בו.

5. פעילות בחופשות:

בניית והפקת תוכניות, קייטנות ומחנות נוער כחלק ממערך הפעילויות בדגש על ראיית צרכי הילדים והנוער ומילוי זמן הפנאי שלהם בתוכניות ותכנים תרבותיים איכותיים וחיוביים עם תשתית חינוכית משמעותית ונרחבת, נגזרת מתוכנית האב הרשותית.

6. שולחן עגול בנושא חינוך בלתי פורמלי:

כחלק עיקרי מתוכנית האב הרשותית ותנאי לקבלת תקציבים להפעלת תוכניות, חובה על הרשות להקים שולחן עגול ומתחייבת גם להקים שותפויות על הרצף החינוכי, בהובלת ראש הרשות (יו"ר השולחן) ובשיתוף מנהל אגף החינוך, שירוכז ע"י מנהל מחלקת הנוער ובשותפות מקצועית שלמפקח רשותי מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך. השולחן העגול יכלול ייצוג של כל סוכני השינוי בזירת החינוך הבלתי פורמאלית והקהילתית ברשות המקומית על הרצף החינוכי, שותפים לקידום ומינוף החינוך הבלתי פורמאלי ברשות ויאגם את משאבי הרשות בראייה הוליסטית.

7. הפעלת תוכנית חוגים בכיתות ג' – ו' בכלל בתי הספר ביישוב.

8. הפעלת תוכניות חינוכיות לחט"ב + תיכון בכלל בתי הספר ביישוב.

9. הפעלת יוזמות שונות ומגוונות במהלך שנת הפעילות.

10. הפעלת תוכניות ומיזמים עם מוסדות ועמותות חברתיות ביישוב.

בתקווה לעבודה משותפת, שותפות ותמיכה מלאה למען עתיד מבטיח לבני הנוער.

שעות קבלת קהל:

בתיאום מראש

עמוד הפייסבוק הרשמי של מחלקת הספורט

 

 

פקס המחלקה:

04-6559384

הכתובת הפיזית של מחלקת נוער וצעירים:

מבנה מרכז פיס קהילתי יפיע

יצירת קשר עם מחלקת נוער וצעירים בכל נושא

 

צוות המחלקה

אחמד ח'לילייה
מנהל יחידת נוער
04-6133456