יצירת קשר עם מועצה מקומית יפיע בכל נושא

צוות המחלקה

מאהר ח'לילייה
ראש המועצה
04-6557544
דורגאם זיאדני
פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים
עזמי עלי סאלח
סגן ראש המועצה
04-6557503
כאיד עטיה
מנהל לשכת ראש המועצה
04-6557544
ראבעה נסאר
רפרנטית פרויקטים ויזמות בחינוך הבלתי פורמלי
ניקולא מסעד
סגן ראש המועצה
04-6557501
וסים שאער
עוזר ראש המועצה
04-6557549
דורגאם זיאדני
פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים