להלן נתונים אודות מכשירים וגופים חשמליים במועצה המקומית יפיע, במסגרת קידום תהליך עירוני להתייעלות אנרגטית:

 1. גלאי תנועה וגלאי נוכחות

  במבנה של המועצה המקומית יפיע, בתוך המשרדים קיימים גלאי תנועה וגלאי נוכחות, המיועדים לבצע חיסכון באנרגיה ע”י כיבוי התאורה ו/או מערכות המיזוג בשטחים שאינם בשימוש.

  גלאי התנועה מיועדים לגילוי של תנועה/הליכה, בעוד שגלאי נוכחות מיועדים גם לגילוי של אדם בישיבה שמבצע תנועות ידיים בלבד.

  הגלאים המותקנים הם גלאי-תקרה: על התקרה, או בתקרה אקוסטית, הם עם זווית חישה של 360 מעלות.

 2. הקמת מערכת סולארית
  במסגרת המאמצים של המועצה המקומית יפיע להתקדם להתייעלות מבחינה אנרגטית, חשיבה ירוקה ופיתוח איכות החיים והסביבה,
  פועלת המועצה להצבת פנלים סולאריים מבני הציבור בשטח המועצה. במסגרת הפרויקט יונחו פאנלים סולאריים על גגות בתי הספר השונים.