שירות פסיכולוגי חינוכי – יפיע

שפ"ח, יפיע, מהווה מקור לקידום רווחתם ובריאותם של תלמידי בתי הספר והגנים בישוב, ומקנה חשיבות רבה למתן מענה של טיפול פסיכולוגי במסגרת סל השירותים הכללי לצד המענה המערכתי והדיאגנוסטי, על ידי ליווי ותמיכה מקצועית לתלמיד, משפחתו וסביבתו החינוכית, וברמה איכותית גבוהה, במטרה לשפר רמת תפקודו של התלמיד ברמה החינוכית – רגשית – והתנהגותית - חברתית.

שפ"ח – יפיע נותן מענה לתלמידים מגילאי 3 – 16 שנים.

השירות הפסיכולוגי מהווה דרך חיים במוסדות הלימוד ביפיע במסגרת מוגנת ורווחה נפשית המסייעת הן לתלמידים והן לצוות החינוכי לימודי להתמודדות עם קשיים רגשיים וקוגניטיביים המהווים בסיס ללמידה.

שואף ל:

 1. שילובם של שני המישורים – מערכתי ופרטני - בעבודה מערכתית הכוללת הערכה והתערבות במערך החינוכי שברשות המקומית ובמסגרת החינוכית לצורך סיוע בפתרון בעיות בתחום הרווחה הנפשית בכל המישורים המשמעותיים: הקהילה, המוסד החינוכי, שכבת הגיל, הכיתה, הקבוצה והפרט, בייעוץ וסיוע בתכנון, בגיבוש של מדיניות חינוכית ברמת הרשות המקומית, הערכה מערכתית דינמית של מאפייני המסגרת החינוכית וצרכיה, התערבות מערכתית באמצעות היוועצות (קונסולטציה) ועבודה משותפת.
 2. לקדם את רווחתם ואת בריאותם הנפשית ולמזער סבלם של כלל התלמידים במערכות החינוך ביפיע, גילאי 3 - 16 שנים, בהתאם למדיניות השירות הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ"י) בישראל, ברמת מערכת החינוך והקהילה, הפרט והמשפחה, ייעוץ והדרכה, ליווי להנהלת המוסדות וההורים, עריכת אבחונים וטיפולים בהסכמת האחראי על לקוח (התלמיד) "הסכמה מידעת", השתתפות בוועדות בית ספריות, שילוב והשמה ובעת שגרה וחירום. במטרה לאפשר לתלמידים את הזכות לשירות פסיכולוגי-חינוכי בצומתי דרך במהלך התפתחותם, ובעיקר בשלבים המוקדמים של ההתפתחות, מותנה בקרבה ובנגישות של השירות לתלמיד ולמשפחתו.

העבודה הפרטנית של הפסיכולוג החינוכי בשירות הפסיכולוגי – יפיע ע"י איתור הקליינט, הדינאמיקה ומטרת הטיפול (הערכה ו/או טיפול). בתיאום עם מנהל המסגרת החינוכית שהוא משרת, ובהתאם למדיניות השפ"ח ותכנית העבודה השנתית המבוססת על; עמדת ההורים, צורכי המסגרת החינוכית ועל מרחב היחסים שביניהם ובמיוחד על צורכי התלמיד ההתפתחותיים, ההיבטים התפקודיים שלו ובניית תהליך התערבות גמישה מותאם גיל, התפתחות ותרבות.

העבודה תבוצע ע"פ רצפים התפתחותיים, אוכלוסיות ומניעה, תוך כדי התייחסות לכלל תחומי ההתפתחות; הקוגניטיבי, הרגשי, ההתנהגותי והחברתי. וזאת לאחר ראיית המאפיינים האישיים והייחודים והדינמיות המתרחשות בתהליך התפתחותו של התלמיד ובסביבות החיים השונות ונודעת להעצמתן של הדמויות המשמעותיות במערך החיים שלו. איתור מוקדם, ליווי בשלבי התפתחותו הבסיסיים בעיקר ופיתוח מערכות חוסן ועמידות תוך כדי שמירה על סודיות בהתאם לחוזה שנערך על פי חוק.

תוך שמירה על:

 • (חוק הפסיכולוגיה, תשל"ד – 1977).
 • (הקוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים, 2004)
 • (חוק זכויות החולה, תשנ"ו, 1996)

 

יעדי מחלקת שירות פסיכולוגי חינוכי

יעדי העבודה והפעילות לשנות הלימודים (2021/2022), של השירות הפסיכולוגי ביפיע, היא עיצוב עבודת הפסיכולוג בשפ"ח כמשאב יעיל ברמה המערכתית והפרטנית, הרחבת הרמה המקצועית עם הדגש לרמה האתית.

 

חיבור בין יעדי הרשות המקומית ליעדי השפ"ח ע"י:

התערבות מערכתית משותפת עם צוותים רב מקצועיים ביישוב במטרה:-

- לקידום מערכת החינוך לתלמידי בתי בספר והוריהם.

- בניית טיוטה לתוכנית התערבות מערכתית יישובית במקרי חירום ומצבי לחץ.

 

עבודת על פי מספר רצפים המייצגים את העבודה המקצועית הרצויה

 1. עבודה מערכתית כבסיס להתערבות אדפטיבית ואפקטיבית.
 2. התמקצעות של הפסיכולוגים.
 3. עבודה ע"פ רצף התפתחותי מגיל הרך ועד גיל ההתבגרות.
 4. פיתוח וניהול תוכניות יישוביות ו/או בית ספריות (חדר שלווה, תוכנית מרח"ב).

 

השירות הפסיכולוגי, יפיע, שואף ל:

 • חיזוק וליווי הפסיכולוגים לרמה מקצועית גבוהה ועצמאית ע"י הדרכה אינדיווידואלית וקבוצתית.
 • הכנה מקצועית לחלק מהפסיכולוגים לבחינות ההתמחות בפסיכולוגיה חינוכית.
 • חיזוק מקצועיות השפ"ח ברמה קהילתית ומערכתית ע"י פיתוח פרויקטים ותוכניות בית ספרים וקהילתיים (תוכנית חוסן קהילתי).
 • איגום משאבים בין המערכות בקהילה.

ביסוס העבודה המקצועית, התוכנית הלאומית 360

 

שעות קבלת קהל במחלקה:

בתיאום מראש

 

פקס המחלקה:

04-6559384

 

הכתובת הפיזית של המחלקה

מבנה המועצה המקומית, יפיע רחוב מס' 302 קומת קרקע

 

יצירת קשר עם מחלקת שירות פסיכולוגי חינוכי

 

צוות המחלקה

רנין נשאשיבי
פסיכולוגית
04-6557523
ספואן מנאסרה
פסיכולוג
04-6557525
סוהא אבו ליל
פסיגולוגית
04-6557523
מאזן אנעים
פסיכולוג
04-6557525
חסן בכרי
פסיכולוג
04-6557514
גלאל עוסמאן
פסיכולוג
04-6557514
גאודת עאסלה
פסיכולוג
04-6557526
אמגד מוסא
פסיכולוג
04-6557567
איזיס סראחנה
פסיכולוגית
04-6557526
כאמלה חליליה
מזכירה
04-6557515
ריזק שלש
מנהל מחלקת פסיכולוגיה
04-6557527