אנו במחלקת שיפור פני העיר במועצה המקומית יפיע עושים הכל כדי להביא לטיפוח ותחזוקה שוטפת של מתקני משחקים, פארקים ציבוריים ומתקני ספורט.

כדי להבטיח את תקינות המתקנים אנו מבצעים מעקב חודשי ושנתי בעזרת גורמים מקצועיים ומשפרים את הנצרך.

אישורים ביטוחיים ותארכי ביקורת של גינות משחק