הודעת משרד הבריאות

הנחיות בריאותיות בעקבות מקרי שפעת העופות במשקי גידול עופות ובעופות בר במספר מוקדים במדינה ובצפון בפרט

בתקופה האחרונה אנו עדים למספר מוקדי התפרצות  שפעת העופות בקרב עופות בר וחיות משק. על אף הסיכון הנמוך להדבקה באדם בשפעת העופות, הסיכון למחלה חמורה ואף לתמותה במקרים אלו הינו גבוה.

משרד הבריאות נוקט בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת למנוע תחלואת אדם, לרבות ביצוע חקירות למגעים ומתן טיפול תרופתי מונע במידת הצורך לאחר חשיפה. בנוסף המשרד מקיים שיח פעיל עם משרד החקלאות, רשות הטבע והגנים וכן גופים נוספים, למתן מענה מהיר בכל מידע על התפרצות.

עם זאת חשוב לפעול על פי הנחיות משרד הבריאות והשירותים הווטרינריים של משרד החקלאות, על מנת לצמצם את הסכנה תחלואת אדם.

 

הציבור נדרש להקפיד על ההנחיות הבאות:

• אין להתקרב לעופות בר חולים או פצועים. כמו כן, חל איסור מוחלט לגעת ו/או לפנות פגרים של עופות הנמצאים בשטח פתוח. במקרים אלה יש לדווח למוקד משרד החקלאות 6016* (יש להודיע על המצאות בעלי כנף חולים או פגרים).

• חל איסור מוחלט  לצוד בעלי כנף וחיות בר העלולים להיות נגועים בשפעת העופות. 

אין להיכנס לשמורות הטבע והאתרים הבאים שנסגרו: אגמון החולה ושמורת החולה, אגמון חפר, שמורת חי בר כרמל ושמורת הטבע עין אפק.

• אם הנכם חוששים שבאתם במגע עם בעל כנף נגוע, יש לפנות באופן מידי ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריכם לצורך התייעצות בנושא הטיפול המונע.

• הציבור נדרש להקפיד על רכישה של מוצרי עוף וביצים במקומות מוסדרים בלבד וביצים חתומות בחותמת פיקוח. יש להקפיד על בישול יסודי של ביצים ובשר עוף, שמירה על היגיינה ושטיפת הידיים לאחר מגע עם הבשר או הביצים והפרדה בין המזון מן החי  טרם בישולו למזונות אחרים.

מידע נוסף על צריכת מוצרי עוף ביצים ובשר באתר משרד הבריאות:

https://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/food/HandlingFood/Guide_treatment_and_food_hygiene/Pages/Fresh_meat_winged.aspx

מידע נוסף על שפעת העופות באתר משרד החקלאות:

https://www.gov.il/he/departments/topics/avian-influenza/govil-landing-page?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

מידע נוסף על שמורות הטבע והאתרים באתר רשות הטבע והגנים:

https://www.parks.org.il/tag/%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA/

 

בברכה,

ענת דניאלי לב

דוברת משרד הבריאות