תאגידים ועמותות עירוניות ביפיע

​​שם התאגיד עיסוק מנכ"ל התאגיד טלפון דוא"ל אתר התאגיד
"הרי נצרת" תאגיד מים רגואן 04-6085901 rajwan@hari-nazareth.org.il https://www.hari-nazareth.org.il
מתנ"ס תרבות ופנאי גנאיים עביר 04-6012344 aber@matnasim.org.il https://www.matnasim.org.il