תאגידים ועמותות עירוניות ביפיע

​​שם התאגיד עיסוק מנכ"ל התאגיד מנהל הכספים טלפון דוא"ל אתר התאגיד
"הרי נצרת" תאגיד מים תאמר זועבי אחמד איכתילאת 04-6085901 rajwan@hari-nazareth.org.il https://www.hari-nazareth.org.il
             

 

דו"חות כספיים של החברות העירוניות יפיע:

1. הרי נצרת

התקציב של החברות העירוניות יפיע:

1. הרי נצרת

 

רשימת חברי הדירקטוריון של החברות העירוניות

1. הרי נצרת

 

רשימה של מכרזים של החברות / העמותות העירוניות

1. הרי נצרת