תאגידים ועמותות עירוניות ביפיע

​​שם התאגיד עיסוק מנכ"ל התאגיד מנהל הכספים טלפון דוא"ל אתר התאגיד
"הרי נצרת" תאגיד מים תאמר זועבי אחמד איכתילאת 04-6085901 rajwan@hari-nazareth.org.il https://www.hari-nazareth.org.il
מתנ"ס תרבות ופנאי גנאיים עביר   04-6012344 aber@matnasim.org.il https://www.matnasim.org.il

 


 

תקציב ודו"חות כספיים של החברות העירוניות יפיע:

1. הרי נצרת

2. מתנ"ס

3. הועדה המרחבית לתכנון ובניה מבוא העמקים

 

רשימת חברי הדירקטוריון של החברות העירוניות

1. הרי נצרת

2. מתנ"ס

3. הועדה המרחבית לתכנון ובניה מבוא העמקים

 

רשימה של מכרזים של החברות / העמותות העירוניות

1. הרי נצרת

2. מתנ"ס

3. הועדה המרחבית לתכנון ובניה מבוא העמקים