(במספרים)

 
 
 
 
טבלת שעות העבודה (חובה) שדה חובה
יוםתאריךמשעהעד שעה
Browser not supported
 

לשימוש משרדי בלבד!

הריני מאשר את דיווח נוכחות העובד המפורט לעיל

שם תפקיד חתימה תאריך