פרטים אישיים

1. אבקש לאשר לי חופשה שנתית

חיוב ימי חופשה-ע"ח יתרת ימי חופשה שנתית

ידוע לי שאסור עלי לעבוד בשכר בימי החופשה השנתית, אלא אם קבלתי לכך רישור בכתב ממנהל המנגנון
ידוע לי שאסור עלי לעבוד בשכר בימי החופשה השנתית, אלא אם קבלתי לכך רישור בכתב ממנהל המנגנון (חובה) שדה חובה
Browser not supported