אני החותם מטה מבקש חידוש רישיון ומוסר את הפרטים הבאים על המפעל/ העסק

מיקום העסק

הבעלים

Browser not supported

חדר ג'זאלין
רכז ומפקח רישוי עסקים
0506118643