בית ספר לאטין
מנהל: קיסר ראשד
04-6452224
בית ספר אבדאע
מנהלת: ניווה עואד
04-6456390
בית ספר תיכון מראח אלגוזלאן
מנהל: רג'א אחמד
054-5513935
בית ספר תיכון אלחדיקה
04-6011028
בית ספר חטיבת ביניים ב'
מנהל: מוחמד אנעים
04-6554053
בית ספר חטיבת ביניים א'
מנהל: שוכרי דהאמשה
04-6012466
בית ספר יסודי אלשמאלי
מנהל: ערין טואפרה
04-8410104
בית ספר יסודי ד'
מנהל: נאיל ח'טיב
04-6553251
בית ספר יסודי ג'
מנהלת: פכריה כילאני
04-6551949
בית ספר יסודי ב'
מנהל: עיסאם חסן
04-6084311
בית ספר יסודי א' א'
מנהל: דהוד עלי סאלח
04-6461168