אלסדאקה
גננת: אמל פאהום
04-6355410
גן 2 בי"ס ד'
גננת: ג'מאנה כנאנה
04-6020092
גן 1 בי"ס ד'
גננת: סוהא ח'מיס
04-6015508
גן 4 בי"ס ג'
גננת: אימאן מחשי
04-6001751
גן 3 בי"ס ג'
גננת: רנא ח'טיב
גן 1 בי"ס ג'
גננת: לנא אשקר
04-6345219
גן 1 בי"ס ב'
גננת: פדוא עלא אלדין
04-6080678
גן 3 בי"ס א'
גננת: אומימה חסן
04-6324383
גן 2 בי"ס א'
גננת: אימאן זבן
04-6015585
גן 1 בי"ס א'
גננת: סוזאן אבראהים
04-6012945
ענתר אעבסי
גננת: מנאל פאהום
04-6337507
אלואן
גננת: רסיל שחברי
אלמראח
גננת: נג'אח אבו עיד
מראח אלגוזלאו
גננת: ארכאן ג'מאמעה
בראעם אליאסמין
גננת: פדא חאג'
אלסנאפר
גננת: ראניה סבאח
04-6335651
אלמרח
גננת: היאם אבו נאג'י
04-6114425
ג'בינה
גננת: יאסמין זיבק
04-6344505
קטר אלנדא
גננת: לינא סלימאן
04-6355399
מאי זיאדה
גננת: פריהאן חמדאן
04-6450726
אלפראשאת
גננת: הונידה דראושה
04-6450725
אלסלאם
גננת: סלאם עבאס
04-6353867
אלמג'ד
גננת: רפקה ח'טיב
04-6326562
אלף לילה ולילה
גננת: וויאן עדיני
04-6020442
אלשאטר חסן
גננת: ורדה סאלח
בראעם אלגד
גננת: ראויה מזאריב
אלסנדבאד אלבחרי
גננת: סמאח לאפי
04-6274541