אודות ועדת איכות הסביבה

תפקידיה של הועדה הינם ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה;
הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.

 

בעלי תפקידים

טבלת אנשי קשר - איכות הסביבה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עלי ח'טיב מנהל איכות הסביבה 04-6557543 alic@yaffa.org.il
סמיר סאלם salemsamir61@gmail.com
בורהאן ח'טיב borhankatib@gmail.com
בהאא לואבנה lwabnibhaa@gmail.com
נקולא מסעד מנהל ועדת איכות הסביבה nicola@yaffa.org.il

 

פרוטוקולים והחלטות