ועדת ערר לעניין ארנונה המועצה המקומית יפיע

מהות הוועדה:
ועדה שבפניה יכולים מחויבי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את בקשתם לתקן או
לשנות את חובת תשלומי הארנונה.

 

חברי הוועדה

טבלת אנשי קשר - ערר לעניין ארנונה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
בירו נקולא
רמזי מג'אמסה
וליד ח'ליליה

 

פרוטוקולים והחלטות