טבלת אנשי קשר - פס"ח (שירות חירום פינוי, סעד, חללים)
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מנהלי מחלקות המועצה
מאהר ח'ליליה ראש המועצה maher@yaffa.org.il

פרוטוקולים והחלטות