טבלת אנשי קשר - מל"ח (משק לשעת חירום)
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מנהלי מחלקות המועצה
מאהר ח'ליליה ראש המועצה maher@yaffa.org.il

פרוטוקולים והחלטות