פרטי הספק

מספרים בלבד

כתובת

מספרים בלבד
מספרים בלבד
מספרים בלבד
מספרים בלבד

פרטי חשבון

סוג ספק
סוג ספק (חובה) שדה חובה
שם בעל החשבון צריך להיות תואם לאישור מס במקור
Browser not supported

עביר מרגיה
פקידה מזכירה
04-6557570