סביבה ירוקה

המועצה המקומית יפיע שמה דגש על עידוד אורח חיים בר-קיימא ובשמירה על איכות הסביבה לטובת עתיד טוב יותר ואיכות חיים משופרת לדורות קדימה. המועצה פועלת לאכיפת תקנות בתחום איכות הסביבה, מעודדת מחזור ומשקיעה בחינוך הדור הצעיר.