תהלכך שינוי שם המחזיק בחשבון הארנונה לצורכי חיובו בתשלום הארנונה, בעת יציאה מנכס או כניסה לנכס, עליך להודיע על כך למועצה. 

פרטי המחזיק החדש

Browser not supported

 

ארנונה - חילופי מחזיקים בנכס למגורים:

מוניר אחמד
מנהל ארנונה
04-6557535