מליאת המועצה היא "בית הנבחרים" המקומי, כלומר: המוסד העליון של הרשות המקומית. זהו הגוף אשר מוסמך יותר מכל גורם מקומי אחר לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם.

על המועצה לדון במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, להתבונן במדיניות שראש המועצה מבקש להתוות ולחוות את דעתה, להחליט בעניין המינויים הבכירים של הרשות ולבחון את התוכניות ואת התקציבים.

המועצה היא לרוב הגוף היחיד המוסמך לקבל החלטות, אך חלק לא מבוטל מפעילותה מתבצע באמצעות הוועדות השונות שהיא ממנה.

תפקידי מליאת המועצה

  • בחירה ומינוי חברים בוועדות
  • האצלת סמכויות ותפקידים של ראש הרשות
  • אישור צו מיסים של המועצה
  • אישור תקציבי המועצה והוועדים המקומיים
  • קבלתם לעבודה או פיטורין של עובדים סטאטוטוריים (מזכיר, גזבר, יועץ משפטי, מהנדס ומנהל מחלקת חינוך)
  • קביעת עקרונות מדיניותה של הרשות, תוכנית העבודה שלה וענייניה הכספיים
  • ניהול מקרקעי הרשות
  • הקמת תאגידים עירוניים  

 

מועדי הישיבות ומיקומן 

מועדים: הישיבות מתקיימות בימי רביעי בתחילת כל חודש

מיקום הישיבות: בניין המועצה - אולם הישיבות קומה 2

 

חברי המועצה המקומית יפיע

מאהר ח'לילייה
ראש המועצה
04-6557544
ניקולא מסעד
סגן ראש המועצה
04-6557501
עזמי עלי סאלח
סגן ראש המועצה
04-6557503
תחריר בסול-ערוק
חבר מועצה
וליד גזאלין
חבר מועצה
אחמד נעראני
חבר מועצה
בהאא לואבנה
חבר מועצה
ראמי גמאמעה
חבר מועצה
נאשד בשאראת
חבר מועצה
פריד אבו חאטום
חבר מועצה
סמיר סאלם
חבר מועצה
חוסין ח'טיב
חבר מועצה
בורהאן ח'טיב
חבר מועצה