נגישות

המועצה המקומית יפיע נוקטת ומשקיעה משאבים על מנת לספק לכל תושביה שירות שוויוני, מכובד, נגיש ומקצועי. בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו.
מושקעים מאמצים ומשאבים רבים בביצוע התאמות הנגישות הנדרשות שיביאו לכך שאדם בעל מוגבלות יוכל לקבל את השירותים הניתנים לכלל התושבים, באופן עצמאי ושוויוני.
 

פרטי רכז הנגישות

חוסין פאיד
מנהל מחלקת הנדסה
04-6557521