רכז הנגישות : חוסין פאיד 

מספר טלפון : 04-6557521

חוסין פאיד
מנהל מחלקת הנדסה
04-6557521