עיון בחוקי העזר המאושרים ניתן באתר או בקביעת מועד בבניין הרשות בתיאום עם מנכ"ל הרשות