מבנה אירגוני- מועצה מקומית יפיע

מספר בכירים במועצה המקומית יפיע בחלוקה מגדרית

 

 

תפקיד

מגדר

קב"ט המועצה

זכר

מנהל הרווחה

זכר

מנהל מחלקת שפ"ע

זכר

מנהל לשכת ראש העיר

זכר

סגן מהנדס המועצה

זכר

מהנדס המועצה

זכר

מנהלת מחלקת משאבי אנוש

זכר

יועץ משפטי (חיצוני)

זכר

גזבר

זכר

מבקר המועצה

זכר

מנהל מחלקת החינוך

זכר

מנהל אגף החשבונות

נקבה

מנהלת הגנים ואחראית על החינוך המיוחד

נקבה

מנהל מחלקת גבייה

זכר

מנהל מחלקת ארנונה

זכר

מנהל מחלקת הנדסה

זכר

מנהל מחלקת שירות פסיכולוגי חינוכי

זכר