שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
לעיון חוברת מכרז פומבי מס' 111/2021 19/07/2021

עבור לארכיון המכרזים