יצירת קשר עם מחלקת הנדסה בכל נושא

צוות המחלקה

חוסין פאיד
מנהל מחלקת הנדסה
04-6557521
מוניר אחמד
מנהל ארנונה
04-6557535
פרח סרחאן
מהנדס רשות
04-6557518