מפרט אחיד לרישוי עסקים – המועצה המקומית יפיע

על מנת לסייע לפיתוח וקידום עסקים במדינת ישראל ולפתור חסמים בהליכי הרישוי  הוטמעה  רפורמה בתחום רישוי עסקים. משרד הפנים האחראי על חוק רישוי עסקים הוביל את המהלך במטרה לפשט וליעל את תהליכי הוצאת רישיונות עסק. הרפורמה ברישוי עסקים נכנסה לתוקף בהדרגה עם פרסום המפרטים הראשונים על ידי משרדי הממשלה בסוף שנת 2013. בבסיס הרפורמה עומדים מספר מדדים שבעזרתם משרד הפנים ,משרדי הממשלה נותני האישור והרשויות המקומיות מקווים לפשט ולייעל את תהליך הוצאת רישיון העסק.

המדדים הם: יעילות, שקיפות, הוגנות וזמינות.

  • ערך היעילות מדגיש את הצורך להתנהל ביעילות מול תהליך הרישוי, בפועל בוצעו שינויים בצו רישוי עסקים כדי לפשט את התהליך.
  • ערך השקיפות מדגיש את מחויבות המערכת לפרסם את דרישותיה באופן ברור ואחיד לגבי כל פריטי הרישוי- לרכז  ככל הניתן את כל הדרישות מבעל העסק בתהליך קבלת רישיון או חידושו.
  • ערך ההוגנות מאפשר ליזמים הרוצים לערער על סירוב / החלטה אחרת בגין בקשתם לקבל רישיון עסק לפנות לגורם השגה (ערר) המיוצג על ידי בעלי תפקידים בכירים במשרדי הממשלה או ברשויות לבחון את החלטות הסירוב (סעיף 7ג5 בחוק).
  • ערך הזמינות מעניק גישה נוחה לקבלת מידע עכשווי בתחום הרישוי לכלל הציבור על ידי הנגשת מידע  מלא ומפורט באתר המועצה ובמחלקת רישוי עסקים במועצה - המטרה לאפשר גישה נוחה וישירה לקבלת מידע באופן נגיש וזמין לכולם.

 

 

יצירת קשר עם מחלקת רישוי עסקים בכל נושא

 

שעות קבלת קהל:

ימים שני, רביעי ושבת בשעות 09:00-13:00

 

פקס המחלקה:

04-6559384

 

הכתובת הפיזית של משרדי קידום ורישוי עסקים:

מבנה המועצה המקומית, יפיע רחוב מס' 302 קומת קרקע

 

ליצירת קשר עם רכז ומפקח רישוי עסקים במועצה המקומית יפיע

חדר ג'זאלין
רכז ומפקח רישוי עסקים
0506118643