חברי המועצה המקומית יפיע

מאהר ח'לילייה
ראש המועצה
04-6557544
ניקולא מסעד
סגן ראש המועצה
04-6557501
עזמי עלי סאלח
סגן ראש המועצה
04-6557503
תחריר בסול-ערוק
חבר מועצה
וליד גזאלין
חבר מועצה
אחמד נעראני
חבר מועצה
בהאא לואבנה
חבר מועצה
ראמי גמאמעה
חבר מועצה
נאשד בשאראת
חבר מועצה
פריד אבו חאטום
חבר מועצה
סמיר סאלם
חבר מועצה
חוסין ח'טיב
חבר מועצה
בורהאן ח'טיב
חבר מועצה