המועצה המקומית ממנת מלגה שנתית לסטודנטים , מלגה זו ניתנת כמענק חד שנתי