האגף מטפל במשאב האנושי של המועצה, קליטת והצבת העובדים באגפים ומחלקות השונות, טיפול בתנאי השרות של העובדים וביצוע שכרם בהתאם להנחיות משרד הפנים והממונה על השכר באוצר, פרישת עובדים, הדרכה והשתלמויות, מכרזים לקבלת עובדים, בדיקות שכר ועוד. המחלקה במועצה מטפלת בכל נושא המשאב האנושי.

 

תפקידי המחלקה

  • רכב ולוגיסטיקה – טפול בכל הקשור לצי הרכב של המועצה
  • מחסני המועצה
  • משאבי אנוש: מדור מנגנון, נוכחות, קליטת עובדים, פרישת עובדים, הדרכה והשתלמויות, עובד משק ומינהל

 

יצירת קשר עם מחלקת כוח אדם בכל נושא

צוות המחלקה

עימאד כנאנה
מנהל מחלקת משאבי אנוש
046557506