תקציב המועצה לשנת 2015

תקציב המועצה לשנת 2016

תקציב המועצה לשנת 2017

תקציב המועצה לשנת 2018