המועצה המקומית יפיע - ועדת ביקורת

מהות הוועדה :
ועדה הדנה בכל דוחות הביקורת הנוגעים לרשות המקומית, כגון: דוח מבקר הרשות, דוח משרד הפנים,
דוח מבקר המדינה ודוחות אחרים וכן עוקבת אחר תיקון הליקויים.

 

חברי הוועדה

טבלת אנשי קשר - ביקורת
שם תפקיד טלפון נייד מייל
וליד ג'זאלין [email protected]
חוסין ח'טיב [email protected]
וליד ג'זאלין [email protected]

 

פרוטוקולים והחלטות