מבנה ארגוני נגיש - המועצה המקומית יפיע

ראש המועצה

סגן ראש המועצה

סגן ראש המועצה

מ"מ ראש המועצה

יועץ משפטי

מבקר המועצה

גזבר

מנכ"ל

 

כספים

 • הנהלת חשבונות
 • גביה/ביטוח
 • שכר וכח אדם
 • רכש
 • מחשוב

חינוך

 • מינהל חינוך יסודי ועל יסודי
 • ממונה הגיל הרך
 • קב"ס
 • קידום נוער
 • מועדניות

רווחה

 • עו"סים כלליים
 • נוער במצוקה
 • טיפול בקשישים
 • עובדת זכאות
 • מרכז לנפגי סמים

הנדסה

 • כבישים ומדרכות
 • פיקוח בינוי
 • תכנון תשתיות
 • נכסים
 • תחזוקה ובינוי

שפ"ע

 • רישוי עסקים
 • גינון
 • מוקד עירוני
 • תברואה
 • תחזוקה כללית

 

מספר בכירים במועצה המקומית יפיע בחלוקה מגדרית

תפקיד

מגדר

קב"ט המועצה

זכר

מנהל הרווחה

זכר

מנהל מחלקת שפ"ע

זכר

מנהל לשכת ראש העיר

זכר

סגן מהנדס המועצה

זכר

מהנדס המועצה

זכר

מנהלת מחלקת משאבי אנוש

זכר

יועץ משפטי (חיצוני)

זכר

גזבר

זכר

מבקר המועצה

זכר

מנהל מחלקת החינוך

זכר

מנהל אגף החשבונות

נקבה

מנהלת הגנים ואחראית על החינוך המיוחד

נקבה

מנהל מחלקת גבייה

זכר

מנהל מחלקת ארנונה

זכר

מנהל מחלקת הנדסה

זכר

מנהל מחלקת שירות פסיכולוגי חינוכי

זכר

 

חמשת מקבלי השכר הגבוה ברשות

 1.  

   גזבר המועצה

 1.  

   מבקר המועצה

 1.  

   מהנדס המועצה

 1.  

   מנכ"ל המועצה לשעבר

 1.  

   מנהל מחלקת החינוך במעוצה